kvinde søger elsker Langeland

19-Nov-2017 06:43

århundrede i stadig stigende grad et spørgsmål, som man ikke kunne påtvinge noget individ.Det var et samvittighedsvalg for den enkelte, som ingen stat kan blande sig i. Problemet er, at den tætte forbindelse mellem religion og individualitet, som blev knæsat i Oplysningstiden som et valg, den enkelte selv må træffe, har haft en meget uheldig konsekvens for de forskellige landes uddannelsessystemer.Allerede i 1975 fik folkeskolen dog en formålsparagraf, der gjorde det klart, at fagets formål ikke var forkyndende, men kundskabsdannende.

kvinde søger elsker Langeland-31

Jeg finder situationen i de andre lande ikke alene uholdbar, men også fordummende og i grundlæggende modsætning til den oplysningstradition, vi hylder som fundament for det moderne vesterlandske skolesystem.

Vi kalder heller ikke historiefaget for dansk historie, uagtet at fokus af indlysende virkningshistoriske grunde ligger på dansk, europæisk og vesterlandsk historie.

Pointen er, at dansk og europæisk historie ikke på nogen måde er mere væsentlig end

Jeg finder situationen i de andre lande ikke alene uholdbar, men også fordummende og i grundlæggende modsætning til den oplysningstradition, vi hylder som fundament for det moderne vesterlandske skolesystem. Den Westfalske Fred i 1648 og den begyndende oplysningstid var ikke mindst en reaktion på de religiøse stridigheder, som Europa gennem århundreder havde været martret af.

Religion blev med oplysningstænkere fra slutningen af det 18.

Jeg finder situationen i de andre lande ikke alene uholdbar, men også fordummende og i grundlæggende modsætning til den oplysningstradition, vi hylder som fundament for det moderne vesterlandske skolesystem.Vi kalder heller ikke historiefaget for dansk historie, uagtet at fokus af indlysende virkningshistoriske grunde ligger på dansk, europæisk og vesterlandsk historie.Pointen er, at dansk og europæisk historie ikke på nogen måde er mere væsentlig end Jeg finder situationen i de andre lande ikke alene uholdbar, men også fordummende og i grundlæggende modsætning til den oplysningstradition, vi hylder som fundament for det moderne vesterlandske skolesystem. Den Westfalske Fred i 1648 og den begyndende oplysningstid var ikke mindst en reaktion på de religiøse stridigheder, som Europa gennem århundreder havde været martret af.Religion blev med oplysningstænkere fra slutningen af det 18.Det var et skridt i den rigtige retning, men ikke tilstrækkeligt.